พักดนตรี

meditation

ภาวนาด้วยบทเพลง

ทุกบทเพลงที่พี่นกเลือกมานี้ จะช่วยให้น้องมีประสบการณ์อัศจรรย์กับพระเจ้า การฟังบทเพลง และร้องตามในใจหรือออกเสียง คิดถึงความหมายของเพลงและตื่นรู้ว่าตัวเองกำลังพูดกับพระเจ้าด้วยความหมายนั้นจริงๆ ความสัมพันธ์ของน้องจะรู้สึกใกล้ชิด สนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้นเมื่อทำตามสิ่งที่เราร้องออกไป ย้ำ เราจะสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นไม่ใช่เพราะร้องเพลงเก่ง ร้องได้หมด ถูกคีย์ แต่เพราะทุกคำที่เราร้องแม้แต่จะร้องในใจ เราหมายความอย่างนั้นจริง ถ้าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้อย่างที่เพลงบอก ให้เราหยุดร้องก่อน แล้วเปลี่ยนมาอธิษฐานแทน อธิษฐานคุยกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าช่วยให้เราทำตามที่เพลงนี้บอกได้  

นี่เรียกว่า ภาวนาด้วยบทเพลง นำมาซึ่งชีวิตที่มีพลัง มีชัยชนะ มีความหวัง พุ่งทะยานทุกสถานการณ์

เพลงฟังก่อนนอน

การนอนหลับในบรรยากาศของการขอบคุณ จะหลับลึกและสบายตื่นมาพร้อมกับความสดชื่น และกำลังใหม่ที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ให้กับเรา เพื่อเราจะพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในวันนั้นๆ ทุกวัน พระเจ้ามีกำลังใหม่ให้กับเรา เรามีกำลังของพระเจ้าอยู่ภายในผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งชุบพระเยซูให้ฟื้นจากความตายนั้น ได้อยู่ภายในวิญญาณจิตของเราแล้ว ดังนั้น การฟังด้วยจดจ่อกับความหมายและคิดภาพตามนั้น = ภาวนา จะร้องตามในใจหรือไม่ก็ได้ทั้งนั้น สำคัญที่เราจดจ่อกับสิ่งที่ได้ยิน และคิดถึงความหมายนั้นจริงๆ คลิปนี้มีความยาว 1 ชั่วโมง 11 นาที โดยตลอด 1 ชั่วโมงนี้มีเนื้อเพลงเพียงเท่านี้ ดังนั้น ทุกคำที่เราได้ยินถ้าเราเชื่อ เราจะพบการอัศจรรย์ตามเนื้อเพลงทุกอย่าง เพราะความเชื่อเท่านั้นจึงจะรับปาฏิหาริย์ในทางของพระเจ้าได้ ถ้าสถานการณ์ของคุณเชื่อยาก ให้ขอความเชื่อจากพระเจ้าเพิ่มได้ ในเวลาฟังเพลงนี้ บอกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า ลูกมีความเชื่อน้อย มีแต่ความสงสัย ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิทำงานในใจให้ลูกเชื่อได้ทุกอย่างตามที่เพลงนี้ได้บอกไว้ แล้วน้องจะเห็นการอัศจรรย์ในทุกๆคำ ที่อยู่ในเนื้อเพลงนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของน้องเอง

 

เนื้อเพลง

ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา

ขอบพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์

ขอบพระคุณที่พระองค์ประทาน

พระเยซู พระบุตร

เดี๋ยวนี้

ให้ผู้อ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็ง

ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี

เพราะพระองค์ทรง

ประทานสิ่งดีเพื่อเรา

 

เดี๋ยวนี้

ให้ผู้อ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็ง

ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งม

เพราะพระองค์ทรง

ประทานสิ่งดีเพื่อเรา

ขอบพระคุณ

เพลงสำหรับนมัสการพระเจ้า

ปกติเรานมัสการพระอื่น จะใช้ธูปเป็นเครื่องหอม เทียนเป็นสัญลักษณ์ความสว่าง นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  แต่การมารู้จักพระเจ้านั้น เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของเรา คือด้วยความจริงใจของเรา และด้วยความจริง หมายความว่ารูปแบบของการนมัสการและสถานที่ของการนมัสการไม่ได้ถูกจำกัดอีกต่อไป เราสามารถนมัสการเวลาใดก็ได้ ที่ใดก็ได้ ขอเพียงแต่เราจริงใจ และการนมัสการในความหมายของทางพระเจ้า คือการทำตามใจพระเจ้า ยกย่องพระเจ้าเป็นที่หนึ่ง อนุญาต ให้พระเจ้าเป็นเจ้าของหัวใจของเรา ทุกความอ่อนแอของเรา ให้ขอพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำให้กลายเป็นความเข้มแข็งแทน  

 

ดังนั้น คนที่นมัสการพระเจ้าด้วยวิธีแบบนี้จะทำให้ชีวิตเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น คือ รักผู้คนแม้ศัตรูและคนไม่น่ารัก รับใช้คนอื่น เรามีน้ำใจ และอภัยมากขึ้นเอง โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว เป็นผลจากการภาวนาและพูดคุยขอแรง ขอกำลัง ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนชีวิตของตัวเองบ่อยๆ และแน่นอนว่า ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้น แม้อยู่กับคนเดิม ที่เดิม ปัญหาเดิม และนั่นแหละเป็นแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าที่ได้มาตั้งอยู่ในชีวิตของเราแล้ว เราไม่อยู่ในคำสาปแช่งใดๆอีกต่อไป ชีวิตเราจะเป็นไปตามที่เราอธิษฐานขอและเป็นไปตามความเชื่อของเรา 

 

 เนื้อเพลง
เฝ้าทูลวิงวอนทุกครั้งที่ได้เริ่มวันใหม่

ขอทรงเปลี่ยนจิตใจของข้าในวันนี้

เพราะว่ารู้เมื่อข้ายอมเชื่อฟัง

พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดี

ชีวิตที่มีจะไม่เป็นเหมือนเดิม


ให้พระองค์ทรงช่วยเปลี่ยน

และสร้างหัวใจขึ้นใหม่

เพื่อสอนให้ข้ารู้จักน้ำพระทัย

ข้าขอถวายวิญญาณนมัสการเสมอไป

เป็นเครื่องบูชาที่หายใจแด่พระองค์


ชีวิตที่เหลือเปลี่ยนข้า

ให้เป็นเหมือนพระองค์

ให้รักเต็มล้นจากหัวใจจนส่งไป

ในวันนี้ข้าพร้อมยอมเชื่อฟัง

โปรดทรงนำทุกการตัดสินใจ

ให้ข้าดำเนินอยู่ในทางชอบธรรม

(ชอบธรรมคือ ความถูกต้องของพระเจ้า)