ครอบครัวของเรา

พี่นก สามีและลูกสาว เราสามคนทำงานรับใช้พระเจ้าด้วยกันที่คริสตจักรปทุมธานี รับใช้พระเจ้าหมายความว่า รับใช้ผู้คนโดยมีเป้าหมายให้ทุกคนได้รู้และสัมผัส มีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะ 

พี่นกเกิดในครอบครัวพุทธ สามีเกิดในครอบครัวคริสเตียน พี่นกเชื่อว่าการที่พี่นกเองเป็นคนพุทธสามารถสื่อสาร และถ่ายทอดความดีของพระเจ้าง่ายๆให้กับทุกคนที่ไม่ได้นับถือคริสต์ ได้หันมาขอพรพระเจ้าและมีประสบการณ์กับพระเจ้าได้เหมือนแฟนเพจพี่นกมากมายที่กำลังมีความสุขในชีวิตมากขึ้น การเงินและการงานก็ดีขึ้นจากที่เมื่อก่อนยังไม่ได้เป็นลูกพระเจ้า พี่นกเชื่อว่า ทุกคนเป็นลูกพระเจ้าได้ค่ะ แค่เรามีใจ พระเจ้ามีทาง ทางของพระเจ้าเป็นพระพรสำหรับเราค่ะ 

  • Instagram
  • TikTok