Acerca de

นั่งรถไฟ

ประสบการณ์จริง

อ่านประสบการณ์จากแฟนเพจ 99.99 % นับถือศาสนาพุทธและมาขอพรพระเจ้าตามคำแนะนำของพี่นก 

Happy Store Manager
โทรศัพท์มือถือ

วิธีขอพร

พระเจ้าจะอวยพรการเงินของเราอย่างไม่จำกัด หากเราทำวิธีของพระเจ้า ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย หายเหนื่อย และมีความสุข ใครๆก็ทำได้ แค่มาเรียนรู้ เท่านั้นเอง