Acerca de

นั่งรถไฟ

อ่านประสบการณ์จริง

จากแฟนเพจที่นับถือศาสนาพุทธและมาขอพรพระเจ้าตามคำแนะนำของพี่นก 

ผู้หญิงดูโทรศัพท์มือถือโดยมีแล็ปทอปวางอยู่บนโต๊ะ
โทรศัพท์มือถือ

วิธีขอพร

พระเจ้าจะอวยพรการเงินของเราอย่างไม่จำกัด หากเราทำวิธีของพระเจ้า ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย หายเหนื่อย และมีความสุข ใครๆก็ทำได้ แค่มาเรียนรู้ เท่านั้นเอง