อาหารประจำวันสำหรับจิตใจ

การมาพึ่งพาพระเจ้านั้น สิ่งที่เราต้องโฟกัสก่อนคือตัวเอง เพราะพระเจ้าสอนให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง ดังนั้นเราต้องเริ่มต้นรักตัวเองก่อน แล้วเราจึงจะสามารถรักคนอื่นให้เหมือนกับที่เรารักตัวเองได้

การรักตัวเองคือ ดูแลสุขภาพของตัวเอง ในวันนี้ พี่นกจะพูดถึงสุขภาพของจิตใจค่ะ ถ้าจะพูดให้ถูกเลยก็คือสุขภาพของฝ่ายวิญญาณ ซึ่งชีวิตของเราต้องเติมเต็มด้วยพลังที่มาจากพระเจ้าก่อน พระเจ้าอยู่ในตัวเรา แต่เราจะดาวโหลดเอาพลังของพระเจ้ามาเป็นพลังของเรา เป็นแรงบันดาลใจของเรา เป็นต้นทุนในชีวิตของเราได้ก็ต่อเมื่อเราฟัง การฟังในทางของพระเจ้านี้ คือการฟัง ข้อความที่เป็นพระคุณ ฟังข้อความที่เป็นความจริง ที่พระเจ้าพูด ฟังแล้วจะมีกำลัง มีแรง ในการดำเนินชีวิตใหม่อย่างถูกต้องคือ รัก เสียสละ อภัย เป็นแบบนี้ และนี่คือ อาหารที่พี่นกได้ทำเป็น Set ไว้ให้น้องเลือกทาน โดยให้ทุกคนเลือกฟังให้ครบทุก Set โดยฟังเรียงไปเรื่อยๆ วันกลับมาใหม่ได้ ฟังแล้ว ฟังอีก ยิ่งได้รับความเข้าใจเพิ่มเติมเข้ามา รับการอัศจรรย์เข้ามาง่ายขึ้น ชีวิตจะหายเหนื่อยมีความสุข